26 Jun 2011

Pendidikan

Banyak kanak-kanak palsi serebrum memerlukan pendidikan khas. Hal ini kerana masalah pergerakan badan yang dialami akan menyukarkan mereka untuk belajar. Selain itu, sebilangan mereka juga mengalami kecerdasan mental yang lebih rendah dan ada juga yang mengalami masalah pembelajaran serta masalah-masalah sampingan yang lain. Namun begitu, bukan mereka semua memerlukan pendidikan khas bagi sepanjang tempoh persekolahan mereka. Ada yang hanya memerlukan pendidikan khas bagi beberapa bulan atau tahun sahaja dan dengan bimbingan awal tersebut, mereka berkeupayaan mengikuti pelajaran di sekolah biasa selepas itu. Oleh itu, kanak-kanak palsi serebrum haruslah diberi pendidikan khas seawal yang mungkin agar lebih banyak daripada mereka berpeluang ke sekolah biasa apabila tiba masanya.

Pendidikan khas merupakan pendidikan bagi pelajar-pelajar kurang upaya yang mengalami kesukaran untuk mengikuti cara-cara pengajaran dan pembelajaran dan mungkin juga silibus yang biasanya diikuti oleh pelajar-pelajar lain. Mereka mengalami kesukaran tersebut akibat daripada ketidakupayaan yang dialami khususnya dari segi penglihatan, pendengaran dan pembelajaran. Mereka terutamanya yang mengalami ketidakupayaan penglihatan dan pendengaran biasanya akan diajar dengan berdasarkan silibus yang sama tetapi memerlukan cara-cara pengajaran dan pembelajaran yang berlainan seperti dengan penggunaan braille, mesin braille, bahasa isyarat dan sebagainya. Manakala, sesetengah OKU yang mengalami masalah pembelajaran atau pelbagai ketidakupayaan bukan saja memerlukan cara-cara pengajaran dan pembelajaran yang berbeza, tetapi mereka juga tidak dapat mengikuti silibus biasa dengan mengikut tempoh masa yang ditetapkan. Mereka ini akan diajar berdasarkan silibus yang diubahsuaikan supaya bersesuaian dengan keperluan dan keupayaan masing-masing. Dengan adanya silibus dan cara pengajaran serta pembelajaran yang bersesuaian, mereka akan mempelajari sesuatu dengan lebih mudah dan berkesan.

Selain itu, mereka yang mengikuti pendidikan khas biasanya juga akan diajar berdasarkan Pelan Pembelajaran Individu (Individualized Education Plan - IEP). IEP direka untuk memenuhi keperluan akademik seseorang pelajar kurang upaya itu. Dengan berdasarkan pencapaian akademik seseorang pelajar pada sesuatu masa, IEP akan menggariskan matlamat seterusnya yang harus dicapai oleh pelajar itu dalam tempoh masa tertentu seperti setahun, dan usaha-usaha serta cara-cara yang perlu diambil untuk mencapai matlamat-matlamat tersebut. Seseorang yang kurang upaya boleh mendapatkan pendidikan khas sama ada di sekolah-sekolah khas yang bersesuaian atau kelas-kelas khas yang didapati di sesetengah sekolah.

Bagi pelajar-pelajar palsi serebrum khususnya yang mengalami palsi serebrum tahap sederhana atau teruk seperti tidak berupaya duduk dengan betul, tidak berupaya atau sangat sukar untuk menulis dan mengalami masalah pembelajaran yang teruk, mereka biasanya perlu mengikuti pendidikan khas bagi sepanjang tempoh persekolahan. Selain itu, ada yang terus pergi belajar di sekolah-sekolah biasa khususnya mereka yang mengalami palsi serebrum tahap rendah. Ada yang langsung tidak bersekolah atau tercicir daripada alam persekolahan kerana tiada sekolah khas yang bersesuaian atau tidak tahu akan kewujudannya dan juga tidak berupaya mengikuti pengajaran dan pembelajaran di sekolah biasa atas sebab ketidakupayaan atau sebab-sebab lain. Ada yang terpaksa meneruskan pelajaran di sekolah khas walaupun berpotensi belajar di sekolah biasa atas masalah-masalah tertentu termasuk persekitaran sekolah yang kurang mesra OKU, masalah pengangkutan, tiada ahli keluarga yang mempunyai masa untuk menghantar dan mungkin menjaganya di sekolah dan kurang penerimaan serta sokongan pihak sekolah terutamanya guru selain keadaan fizikal yang kurang mengizinkan.


Ikuti catatan seterusnya bertajuk Penggunaan 'Brace' atau 'Orthoses' pada 3 Julai 2011

Tiada ulasan:

Catat Ulasan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...