21 Ogos 2011

Manipulasi Corak Kelakuan Papan Kekunci

Individu palsi serebrum atau OKU lain yang mengalami kesukaran untuk menekan dua kekunci secara serentak atau menggunakan tetikus biasa tetap boleh mengakses komputer tanpa menggunakan perkakasan komputer yang khas. Hal ini kerana kelakuan papan kekunci biasa yang kita semua gunakan boleh diubahsuai untuk memenuhi keperluan khas mereka. Kita hanya perlu memanipulasikan corak kelakuan atau aksessibiliti papan kekunci atau tetikus yang biasa.


Sticky Keys

Kesukaran individu-individu untuk menekan dua kekunci secara serentak boleh diatasi dengan mengaktifkan salah satu kelakuan papan kekunci yang khas iaitu Sticky Keys. Untuk mengaktifkan fungsi Sticky Keys, anda perlu pergi kepada Control Panel, klik ikon Accessibility Options untuk membuka tetingkapnya, mengaktifkan fungsi Sticky Keys yang boleh didapati pada tab Keyboard dalam tetingkap Accessibility Options dan akhirnya mengklik butang Apply diikuti dengan OK.


Dengan mengaktifkan fungsi Sticky Keys, mereka itu boleh menaip dengan hanya menekan satu kekunci saja pada satu-satu masa walaupun dua kekunci perlu ditekankan untuk menaip sesuatu aksara seperti '!', '%', '(', '&', ':', '?'; menaip huruf besar; dan melakukan pintasan tertentu dengan menggunakan papan kekunci seperti bold, underline, save dan sebagainya. Untuk menaip sesuatu huruf besar dan aksara-aksara tertentu itu serta melakukan fungsi tertentu, mereka itu perlu menekan kekunci 'Shift', 'Ctrl' atau 'Alt' terlebih dahulu dan diikuti dengan satu lagi kekunci yang berkaitan. Contohnya, mereka perlu menekan kekunci 'Shift' terlebih dahulu dan kemudiannya huruf 't' untuk menaip huruf besar 'T'; dan menekan kekunci 'Ctrl' terlebih dahulu dan kemudiannya huruf 's' untuk save sesuatu dokumen baru atau sebarang perubahan terhadapnya.


Mouse Keys

Mereka yang tidak berupaya atau sukar menggunakan tetikus boleh menggunakan papan kekunci biasa untuk menggerakkan cursor atau pointer, dengan mengaktifkan fungsi Mouse Keys. Untuk mengaktifkan fungsi Mouse Keys, anda perlu pergi kepada Control Panel, klik ikon Accessibility Options untuk membuka tetingkapnya, mengaktifkan fungsi Mouse Keys yang boleh didapati pada tab Mouse dalam tetingkap Accessibility Options dan akhirnya mengklik butang Apply diikuti dengan OK.


Dengan mengaktifkan fungsi Mouse Keys, mereka itu menggunakan numeric keypad yang terletak pada sebelah kanan papan kekunci untuk menggerakkan cursor, bagi menggantikan fungsi tetikus.


Layout bagi Mouse Keys


Ikuti catatan seterusnya bertajuk Keyguard Bagi Papan Kekunci pada 28 Ogos 2011

Tiada ulasan:

Catat Ulasan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...